Uut kodulehel  
EST ENG RUS
Uudiskiri

IFAA egiidi all korraldatakse rahvusvahelisi suurvõistluseid maastiku-, jahi- ja siselaskmises. Tähtsaimateks turniirideks on vastavad Maailma Meistrivõistlused:

WFAC - World Field Archery Championships - Maailma Meistrivõistlused Maastikulaskmises
WBHC - World Bowhunter Championships - Maailma Meistrivõistlused Jahilaskmises
WIAC - World Indoor Archery Championships - Maailma Meistrivõistlused Siselaskmises

Vastavatel aladel peetakse ka kontinentide meistrivõistluseid. Euroopas vastavalt:

EFAC - European Field Archery Championships - Euroopa Meistrivõistlused Maastikulaskmises
EBHC - European Bowhunter Championships - Euroopa Meistrivõistlused Jahilaskmises
EIAC - European Indoor Archery Championships - Euroopa Meistrivõistlused Siselaskmises

Korraldatakse eraldi ka jahilaskmise alla kuuluvaid 3D (ruumilised loomamaketid) maailma ja kontinentide meistrivõistluseid ning ka muid rahvusvahelisi turniire.

Enamik liikmesriike korraldab ka vastavaid oma maa meistrivõitluseid, mis pole reeglina nõnda mahukad (4-5 päeva) turniirid kui IFAA tiitlivõistlused. Ametlikeks IFAA võistlusteks loetakse kõiki võistluseid, mida korraldab mõni liikmesorganisatsioon ja mis viiakse läbi IFAA reeglitele vastavalt.