Uut kodulehel  
EST ENG RUS
Uudiskiri
    

JÄGERMEISTER CUP 2011

Võistlusjuhend

Jägermeister Cup on 12 etapiline vibu jahilaskmise (bowhunting) võistlussari. Võisteldakse individuaal- ja võistkondlikus arvestuses.

Võistluskalender:
Etapid toimuvad reeglina iga kuu teisel pühapäeval juhul, kui võistluskalenderist tulenevalt ei ole teisiti. Korraldajad võivad vastavalt tekkivale vajadusele ka muuta siin esitatud kuupäevi, sellest võistlejatele piisavalt ette teatades. Ametlikuks infoallikaks võistluste kohta on Kuldnoole kodulehekülg:

1Võistkonna võistlus:
1. Võistkonna suuruseks on kolm võistlejat.
2. Võistkonnas peab olema vähemalt üks naisvõistleja või juunior.
3. Võistkonda ei saa ühel etapil kuuluda enam kui kaks Premiumliiga (FG) võistlejat. Välja arvatud juhul, kui võistleja on Premiumliigasse tõusnud hooaja jooksul. *
4. Võistkond registreerib end võitlussarja lülitudes kindla nime all, mida võistluste vältel muuta ei saa.
5. Võistkonna liikmed võivad vahetuda erinevatel etappidel.
6. Ühe võistluse raames võistkonna liikmeid muuta ei saa.
7. Võistkonda ei või lülituda võistlejad,  kes on samas võistlussarjas jooksval aastal juba varem mõnes teises võistkonnas võistelnud.
8. Samuti ei saa juba varem mõnes teises võistkonnas võistelnud võistlejad lülituda võistlustesse uue võistkonna koosseisus.

* Reegel on sisse viidud alates 2005 aastast. Premiumliiga kohta loe allpool.

Punktiarvestus:
1. Võistejad koguvad punkte vastavalt IFAA ametlikele reeglitele (vt. määramata kaugustega Ulukiring, 2 noole 3D ring).
2. Võistkonnaarvestuses kolme võistleja punktid liidetakse.
3. Iga võistleja saavutatud punktisumma arvestatakse nii meeskonnavõistluse punktisumma osana kui ka individuaalarvestuse punktidena.
4. Võrdse punktide arvu korral meeskonnavõistluses loetakse kõrgemale kohale võistkond,  kelle kõige enam ja kõige vähem punkte kogunud võistleja punktide vahe on väiksem.
5. Kui ka kõige enam ja kõige vähem punkte kogunud võistlejate punktivahe on võrdne, loetakse kõrgemale kohale võistkond, kellel on kokkuvõttes vähem "0" e.
6. Kui ka  "0"de arv on võrdne loetakse kõrgemale kohale võistkond, kellel on enam "20"neid.
7. Kui ka "20"te arv on võrdne loetakse "16"neid jne.
8. Võrdsete punktide arvu korral individuaalvõistluses loetakse kõrgemale kohale võistleja, kellel on vähem "0"e.
9. Kui ka "0" de arv on võrdne loetakse kõrgemale kohale võistleja kellel on enam "20"neid.
10. Kui ka "20"te arv on võrdne loetakse "16"neid jne.

Etapipunktid:
1. Etapipunkte saadakse nii individuaalses kui ka meeskondlikus arvestuses järgnevalt:

1. koht 12 punkti       5. koht 5 punkti
2. koht 10 punkti       6. koht 4 punkti
3. koht   8 punkti       7. koht 3 punkti
4. koht   6 punkti       8. koht 2 punkti
Iga võistlusest osavõtnud lõpetaja 1 punkt.

2. Võistlussarja kokkuvõttes võetakse arvesse 8 parema etapi punktid.
3. Kui etapipunktid on võrdsed loetakse kõrgemale kohale võistleja või võistkond, kes on enamatest etappidest osa võtnud.
4. Kui võistkonnal või võistlejal on sama etappidest osavõtu arv, siis liidetakse etappidel saavutatud absoluutne punktisumma ja kõrgemale kohale loetakse võistleja või võistkond, kelle absoluutne punktisumma on suurem.
5. Kui ka võistleja või võistkonna absoluutne punktisumma on võrdne, lähevad saavutatud kohad jagamisele.

Võistlusklassid:
1. Individuaalselt võisteldakse eraldi kolmes erinevas  vibu ja vanuseklassides täiskasvanutele (pikkvibu, jahivibu ja jahiplokkvibu). Juunioride ja laste klassis võistlevad poisid ja tüdrukud koos.
2. Võistkonna arvestuses võisteldakse ainult longbow vibuklassis.

Tasemegrupid:
1. Longbow klassides jagatakse osavõtjad kahte tasemegruppi:
          a) PREEMIUMLIIGA (FGL)- võistlejad, kes
* 2010 aastal võistlesid Preemiumliigas ja saavutasid seal vähemalt 2x FGL liiga etapipunkte, milledest 1x peab olema kõrgem kui 2 punkti.
** 2011 aasta hooajal saab tõusta FGL liigasse tingimusel, et võistleja on saanud vähemalt 2x FGL liiga etapipunkti, milledest 1x peab on kõrgem kui 2 punkti.
          b) RAHVALIIGA - kõik ülejäänud võistlejad.
2. 2011 aastal teisi võistlusklasse tasemegruppideks ei jagata. Kui järgnevatel aastatel teiste klasside osavõtjate arv suureneb võivad korraldajad ka seal juhendiga kehtestada erinevad tasemeklassid.
3. PREEMIUMLIIGA  ja RAHVALIIGA arvestuses peetakse eraldi punktitabelit ja oma tasemeklasside võitjaid autasustatakse samuti eraldi.
4. Juhul kui RAHVALIIGA võistleja jõuab 2hel etapil absoluutarvestuses 8 parema hulka liigub ta koos oma seniste tulemustega automaatselt PREEMIUMLIIGASSE. Välja arvatud hooaja 4 viimast etappi.
5. 2011aastal suunduvad PREEMIUMLIIGAST tagasi RAHVALIIGASSE võistlejad, kes 2011 aasta jooksul ei saavuta vähemalt 2 etapipunkti enam kui osavõtnud etappide arv.

Võistlustele registreerimine:
1. Võistlustele eelregisteerimine toimub e-maili (info@kuldnool.ee) või telefoni (50 87079; 5272822) teel.
2. Võistlustele registeerimine kohapel (ainult individuaalvõistlejatele) 60 - 30 minutit enne stardi algust.
3. Võistkondadele lubatud registreerumisel kohapeal ainult võistkonna koosseis.
4. Iga etapi stardimaks on 10€ võistleja kohta sõltumata sellest, kas ta võistleb võistkondlikus arvestuses või ainult individuaalselt.
5. Laste ja juunioride stardimaks on 6€ sõltumata sellest, kas ta võistleb võistkondlikus arvestuses, või ainult individuaalselt.

Autasustamine:

1. Iga etapi paremaid igast võistlusklassist autasustatakse esemelise auhinna  ja diplomiga vastavalt  IFAA reeglistikule. Auhinnalisteks kohtadeks loetakse vastavalt osavõtjate arvule järgmiselt 1/1; 2/4; 3/7+. Korraldajad ja sponsorid võivad välja anda ka rohkem auhinnalisi kohti.
2. Üldarvestuse kuute paremat autasustatakse mälestusdiplomiga. Kolme paremat autasustatakse eridiplomitega ning esemeliste auhindadega.
3. Võistlejat või võistkonda (vähemalt 2 liiget osaleb kolmest), kes on saavutanud mistahes koha olles osalenud vähem kui pooltel +1 etappidel ei loeta auhinnalisele kohale tulnuks ning auhinnaline koht läheb tabelis järgmisele võistlejale või võistkonnale.
4. Üldarvestuse kõikide klasside võitjaid autasustatakse mälestuskarikaga.
5. Võistlussarja võitnud võistkonda autasustatakse rändauhinnaga "JÄGERMEISTER CUP", millele kantakse kõigi aasta jooksul võistkonnas osalenud võistlejate nimed.
6. Korraldajad võivad välja anda eriauhindu vastavalt sõlmitavatele sponsorlepingutele.

Täpsem info ja registreerimine: 

     
     info@kuldnool.ee      
      GSM 50 87079